Palvelut

Annosjakelu

Apteekissamme on käytössä koneellinen annosjakelu, jossa säännöllisesti käytettävät lääkkeet jaetaan annospusseihin ottoajankohdan mukaan. Kukin pussi sisältää kaikki yhdellä kertaa otettavat lääkkeet. Jokaiseen pussiin merkitään asiakkaan nimi, pussin sisältämät lääkkeet ja ottoajankohta (Päivä ja kellonaika). Lääkkeet jaetaan kerralla kahden viikon ajaksi. Säilytämme annosjakelussa olevien asiakkaiden reseptit apteekilla ja huolehdimme niiden uusinnasta.

Annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta ja lääkkeiden jakamisen hygieniaa. Lisäksi se säästää hoitajien ja asiakkaiden aikaa ja vähentää lääkkeistä koituvia kustannuksia vähentämällä hukkaan menevien lääkkeiden määrää lääkitysmuutosten yhteydessä. Kysy lisää palvelusta apteekistamme

Apteekin astmapalvelu

Apteekissamme tarjotaan maksullista astmapalvelua, jossa asiakkaalle varataan vastaanottokäynti astman erityispätevyyden suorittaneelle farmasian alan ammattilaiselle. Käynnillä läpikäydään muunmuassa asiakkaan astmalääkitys ja astma-annosteluvälineiden käyttö. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan lääkehoidon onnistuminen, kehittää asiakkaan omahoitovalmiuksia ja parantaa sairauden hallintaa.

Lääkehoidon tarkistus

Lääkehoidon tarkastuspalvelussa apteekissa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan päällekkäislääkitykseet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille. Palvelu sopii heille, jotka haluavat keskustella lääkkeiden käytöstä tai epäilevät mahdollisia lääkehaittoja.

Lääkkeenoton muistutus

Lääkemuistuttaja on helppokäyttöinen ja varmatoiminen muistuttaja, joka edistää lääkehoidon onnistumista. Me ohjelmoimme apteekissa lääkemuistuttajan puolestasi, hoito-ohjeidesi mukaisesti. Saat palvelusta mukaasi lääkekortin, johon on selvästi merkitty kunakin ajankohtana otettavat lääkkeet ja niihin liittyvät yleiset otto-ohjeet. 

Astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilö

Apteekissamme on astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöt, jotka ovat erikoistuneet näihin teemoihin liittyviin asioihin ja ovat valmiita vastaamaan asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.

Verenpaineen mittaus

Apteekissamme on mahdollista mittauttaa verenpaineensa veloituksetta.

Schengen-todistus ja reseptiyhteenveto

Kuljetettaessa huumaavia tai psykotrooppista ainetta sisältäviä lääkkeitä Schengen-alueella, tulee yksityishenkilön osoittaa lääkkeiden tarpeellisuus Schengen-todistuksella.

Schengen-todistuksen voi pyytää apteekista Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Todistusta haettaessa mukana tulee olla lääkepakkaus, lääkemääräys jolla lääke on määrätty ja matkustusasiakirja (passi, henkilökortti). Todistus on voimassa 30 päivää matkan alkamispäivämäärästä.

Tulostamme tarvittaessa myös yhteenvedon asiakkaan käytössä olevista sähköisellä lääkemääräyksellä kirjoitetuista lääkkeistä.

Lääkevalmistus

Valmistamme apteekissamme lääkkeitä myös itse. Valmistettaviin tuotteisiin kuuluu sekä lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä että varastoon valmistettavia itsehoitotuotteita. Itsehoitotuotteista valmistamme muun muassa omaa yskänlääkettämme.