Henkilökunta

Apteekkari

Apteekkari on proviisorin koulutuksen omaava henkilö, joka on saanut Fimealta oikeuden toimia yrittäjänä apteekissa. Apteekkioikeuden vapautuessa Fimea aloittaa hakuprosessin, jonka aikana apteekkia hakeneista apteekkariksi valitaan henkilö, jonka Fimea katsoo pätevimmäksi johtamaan apteekkia, esimerkiksi työkokemuksen tai lisäkoulutuksen perusteella. Apteekkarilla on kokonaisvastuu apteekin toiminnasta ja hän johtaa apteekin toimintaa yhdessä proviisorien kanssa.

Proviisori

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa Helsingissä tai Kuopiossa. Proviisori toimii avoapteekissa henkilökunnan esimiehenä apteekkarin alaisuudessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu töiden organisointi, toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, henkilöstöasiat ja yhteydenpito yhteistyökumppaneitten kanssa. Lisäksi proviisorille kuuluvat samat asiakaspalvelu tehtävät kuin farmaseutillekin.

Farmaseutti

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto joka valmistaa toimimaan farmaseuttisissa tehtävissä apteekissa ja muissa alan asiantuntijatehtävissä. Farmaseutti toimii apteekissa pääasiallisesti asiakaspalvelussa huolehtien asiakkaan oikeasta ja turvallisesta lääkkeen käytöstä ja lääkeneuvonnasta sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden osalta. Lisäksi lääkkeiden valmistus apteekissa kuuluu farmaseuttien vastuualueeseen.

Tekninen henkilökunta

Teknisen henkilökunnan työnkuva on todella monipuolinen ja laaja. He huolehtivat muun muassa lääkkeiden tilaamisesta ja vastaanottamisesta, monista toimistotöistä kuten laskuttamisesta ja asiakirjojen arkistoinnista, ohjelmistopäivityksistä ja monista muista juoksevista asioista. Lisäksi he toimivat useissa apteekeissa myös kassalla.

Lääketeknikoksi on mahdollista kouluttautua suorittamalla lääkealan perustutkinto Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja ruotsiksi Vaasassa. Myös oppisopimuksella voi kouluttautua lääketeknikoksi.

Oppilas

Farmaseutin opintoihin sisältyy kuusi kuukautta käytännön työharjoittelua. Tästä harjoittelusta puolet tulee suorittaa avoapteekissa, loput kolme kuukautta voi suorittaa esimerkiksi sairaala-apteekissa, lääketehtaassa tai ulkomailla eri tehtävissä. Oppilaan tehtäviin kuuluu perehdytyksen jälkeen samat tehtävät kuin farmaseutilla, kuitenkin aina laillistetun farmaseutin tai proviisorin valvonnassa.

Lisää tietoa apteekkityöstä ja farmasian opinnoista saa apteekkariliiton sivuilta http://www.apteekkariliitto.fi/fi/apteekkityo.html